การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด รอบชิงชนะเลิศ

25 มี.ค. 64

                  วันที่  25  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด รอบชิงชนะเลิศ กีฬาเปตอง ระหว่างทีมสีแดงและสีเขียว ผลการแข่งขัน

                  – ชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่ สีเขียว
                  – รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีแดง
                  – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีชมพู
                  – รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สีส้ม