การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

23 ธ.ค. 63

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบของวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓