การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาฟุตซอล

01 มิ.ย. 65

                      วันที่  1  มิถุนายน  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาฟุตซอล สีฟ้า vs สีม่วง และ สีทอง vs สีบานเย็น ผลการแข่งขัน สีฟ้าชนะสีม่วง  สีบานเย็นชนะสีทอง

#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน