การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาเปตอง (ชาย)

01 มิ.ย. 65

                       วันที่  1  มิถุนายน  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาเปตอง (ชาย) สีฟ้า vs สีม่วง และ สีทอง vs สีบานเย็น ผลการแข่งขัน สีฟ้าชนะสีม่วง  สีบานเย็นชนะสีทอง

#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน