การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาวอลเลย์บอล (ผสม)

26 พ.ค. 65
                          วันที่   26   พฤษภาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาวอลเลย์บอล (ผสม) สีฟ้า vs สีบานเย็น และ สีทอง vs สีม่วง ผลการแข่งขัน สีฟ้าชนะสีบานเย็น สีม่วงชนะสีทอง
 
#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มและตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน