การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาเปตอง (ชาย)

26 พ.ค. 65

                       วันที่  26  พฤษภาคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาเปตอง (ชาย) สีฟ้า vs สีบานเย็น และ สีทอง vs สีม่วง ผลการแข่งขัน สีบานเย็นชนะสีฟ้า  สีม่วงชนะสีทอง

#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน