การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาวอลเลย์บอล (ผสม)

25 พ.ค. 65

                       วันที่  25  พฤษภาคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด กีฬาวอลเลย์บอล (ผสม) สีฟ้า vs สีทอง และ สีบานเย็น vs สีม่วง ผลการแข่งขัน สีฟ้าชนะสีทอง  สีบานเย็นชนะสีม่วง

#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน