การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบของวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

09 ธ.ค. 63

                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบของวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓