การออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้า

03 มี.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมออกให้บริการซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
👉 แจ้งเหตุโคมไฟฟ้าในเขตตำบลท่าลาดชำรุดเสียหาย
☎️ กองช่าง 0-4400-2113 ต่อ 13
📞 นายมนูญ ณ นคร 062-1145465
📞 นายวชิรวิทย์ ยอดทอง 098-9605459
หรือสายตรงผู้อำนวยการกองช่าง 081-9994110
หากไม่ได้รับการบริการแจ้งปลัดอบต. 099-3536396