การปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านโคกหินช้าง

04 ก.พ. 64

                   เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำการปรับเกรดถนนบ้านหนองปรือแก้วไปบ้านโคกหินช้าง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา