การประชุมเตรียมการดำเนินงานจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

19 ก.ค. 65

                              วันที่  19  กรกฎาคม  2565   นายนิมิต ปัทมเจริญ  นายอำเภอชุมพวง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอชุมพวง  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าลาด เข้าร่วมการประชุมเตรียมการดำเนินงานจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวัดเกาะท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และดูสถานที่จัดโครงการ ณ หนองตะไกล้ หมู่ที่ 1