การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

21 ก.ย. 65

                          วันที่  21  สิงหาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม