การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

17 ส.ค. 65

                          วันที่  17  สิงหาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม