การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

20 ก.ค. 65

                          วันที่  20  กรกฎาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565   โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม