การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

15 มิ.ย. 65

                          วันที่  15  มิถุนายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม