การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

18 พ.ค. 65

                          วันที่  18  พฤษภาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม