การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

20 เม.ย. 65

                          วันที่  20  เมษายน  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนเมษายน  2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม