การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

30 มี.ค. 65

                          วันที่  30  มีนาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม  2565   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม