การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

31 พ.ค. 64

                         วันที่  31  พฤษภาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2564   และได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าร่วมการประชุม ส่วนพนักงานจ้างเหมาบริการ รับฟังการประชุมที่โต๊ะทำงานผ่านทางเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด