การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

31 มี.ค. 64

                       วันที่  31  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม  2564   โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเข้าร่วมการประชุม