การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

25 ธ.ค. 63

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม