การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2565

18 มี.ค. 65

                             วันที่  18  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย หมู่ที่ 13 จำนวน 1 ราย รายนายขุนแผน แก้วมาศ โดยนายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานที่ประชุม มีสาธารณสุขอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม