การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2565

03 มี.ค. 65

               วันที่  3  มีนาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19  โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  เป็นประธานที่ประชุม  มีสาธารณสุขอำเภอชุมพวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม