การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/256

30 ก.ย. 65

                        วันที่  30  กันยายน  2565  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อบต.ท่าลาด โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุม