การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ

01 มี.ค. 64

                            เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่ เนื่องจากมีประชาชนลักลอบทิ้งขยะในที่ดังกล่าว อันเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จะดำเนินการจัดการขยะดังกล่าว และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาผู้กระทำผิด

                           พบเห็นบุคคลใดลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  044-002113