การจัดระเบียบทางเท้า ทางสาธารณะ

12 เม.ย. 65

                           วันที่  12  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบทางเท้า ทางสาธารณะ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565