การคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569

05 ต.ค. 65

                          วันที่  5  ตุลาคม  2565   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง ได้จัดประชุมการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการจัดเวทีประชาคม และประชาชนในเขตตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ