กองช่างออกสำรวจเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

20 ก.ย. 65

                     วันที่  20  กันยายน  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจเหวอีลุ่ม บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13