กองช่างตรวจสอบถนนเส้นรอบบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

09 มิ.ย. 64

                       วันที่  9  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจสอบถนนเส้นรอบบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 พบความชำรุดเสียหายเนื่องจากฝนตกน้ำกัดเซาะ เบื้องต้นได้นำกระสอบทรายอุดจุดที่ชำรุด จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว